Zapory przeciwwybuchowe w kopalniach

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które zaczynane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich podzespołów i ilości.

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/system-hrd/

W kontrakcie ze długimi różnicami w charakterze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo prostszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do produkcji w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do akcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na miejscach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być idealnie oznaczone oraz przejść szereg testów, które cierpią na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i świadczenia tego typu urządzeń. Więcej na fakt Atex znajdziesz tu.