Technologia gastronomiczna sosy

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest faktem, którego nadrzędnym celem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych oraz urządzeń, które używane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania zgody z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną siłę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadą, jeżeli towar jest zbieżny z normą to domyśla się jego spójność z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych branych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi myśleć o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne winnym istnieć tak zaprojektowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być przygotowywane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również części i podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i zgodnie z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE. Materiały stosowane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi i atmosferą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie potrafiły stworzyć potencjalny wybuch. Dania a systemy ochronne nie mogą doprowadzić zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w końca ich podejmowania nie powstaną za wielkie temperatury i promieniowanie. Nie mogą liczyć zagrożeń elektrycznych również nie mogą prowadzić sytuacji niebezpiecznych.