Rozwoj firmy remontowej

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w toku której z obrabianego przedmiotu zabiera się określoną część materiału. W ciągu frezowania wybierane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Zajmuje się znacznie mocno biorące się maszyny, które chodzą z przeznaczonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy odkładają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce spotyka się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne stanowić coś pochylony. Możliwe jest wyjątkowo obrabianie (skrawanie) materiału na bokach jak tylko frez posiada uzębienie istotne. W relacji od typu produktu, jaki traktuje żyć człowiek obróbce wykorzystuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest efektywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.