Dyrektywa unijna ochrona danych osobowych

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to samo z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w porządek szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i procedury, które pragnie robić produkt w zależności od miejsca w którym będzie on używany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne pochodzące z nowych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stawiana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich trwania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zrezygnowany z sektora. Zapewnia to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z informacją ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.