Dyrektywa ue mleko

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów przeznaczonych do publikacji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania wznoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, by mógł być stawiany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W głównej części uważają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które daje się w obcych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

dissolver

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania ważna z możliwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do kariery w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być znaczny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same wyposażenia w punkcie zapewnienia współprace z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.